Booking Online

線上課程報名

報名注意事項


#  一表單限填寫一位報名資料

#  報名資料送出後,系統將於畫面上顯示匯款資訊

# 採預先繳款制,收到報名表後,我們會為您暫時保留名額。

    請您於線上報名後三日內完成匯款,並於課程網頁的回報匯款資料頁面進行填寫。

    待款項入帳後,我們會再e- mail向您確認,謝謝您。                                                          

 

 

    VENUSOFI  敬上

 

_____________________________________________________________________________________

 

COPYRIGHT © VENUSOFI  2015-2020. ALL IMAGES AND WEB SITE RIGHTS RESERVED.

 

本站所刊載之所有圖片、文字及商品介紹等,其著作權及智慧財產權均屬維娜索菲所有。未經授權許可,請勿以任何方式擅自轉載使用。